Izvēlne
Your Cart

Privātuma politika

Paldies, ka apmeklējat SIA "KONTEINERU SERVISSinterneta vietni!

Lūdzu, izlasiet mūsu noteikumus un nosacījumus pirms pirkuma veikšanas.

Informējam, ka ar 2018. gada 25. maiju tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Regula), kas nosaka jaunas prasības personas datu apstrādē.

Šo interneta vietni https://konteineruserviss.lv, turpmāk – interneta vietne, uztur un administrē SIA "KONTEINERU SERVISS", Reģ.Nr.: 50103706531, adrese: Tukuma nov., Tukums, Veļķu iela 16, LV-3101, e-pasts: [email protected], tālrunis: +37126450873

Pirms sākt lietot SIA "KONTEINERU SERVISS" interneta vietni, lietotāja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem (turpmāk – noteikumi).

Apmeklējot interneta vietni un iepērkoties tajā, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt interneta vietnes noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni, kā arī neizmantot tajā ievietotos materiālus un piedāvātos pakalpojumus.


SIA "KONTEINERU SERVISS" interneta vietnes vispārīgie lietošanas noteikumi.

Ar interneta vietni tiek saprasta SIA "KONTEINERU SERVISS" piederošā interneta vietne, kuras interneta adrese ir https://konteineruserviss.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

Apmeklējot interneta vietni vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.

Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

Informējam, ka SIA "KONTEINERU SERVISS" interneta vietnē ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes lietošanas laikā.

SIA "KONTEINERU SERVISS" ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē.

Interneta vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA "KONTEINERU SERVISS" ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

SIA "KONTEINERU SERVISS" neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes lietošanas laikā.

Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA "KONTEINERU SERVISS" interneta vietnē ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar mums: +37126450873[email protected]


Personas datu apstrādes nolūki

SIA "KONTEINERU SERVISS" respektē savu klientu, biznesa attiecību un interneta vietnes lietotāju privātumu. Visi iegūtie personas dati ir aizsargāti un tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitāti.

Informācija, ko mums aktīvi sūta lietotājs (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai, piemēram, sazinātos ar lietotāju. Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu.

Lai uzlabotu SIA "KONTEINERU SERVISS" interneta vietni, izprastu interneta vietnes apmeklētāju un radītu atbilstošu reklāmu, SIA "KONTEINERU SERVISS" iegūst informāciju par jūsu personas datiem un interneta veikala pārlūkošanas veidiem, kā arī uzzina, vai esat ienācis vietnē, caur kādu no mūsu reklāmas partneriem. SIA "KONTEINERU SERVISS" iegūst, piemēram, šādus datus: valsts, pilsēta, laiks, apskatītie produkti, uzturēšanās ilgums vietnē, IP-adrese, veids, kā jūs ienācāt vietnē, vieta, kur jūs atstājāt vietni, ierīce, ko izmantojāt, apmeklējot mūsu vietni.


Personas datu glabāšanas ilgums

  • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA "KONTEINERU SERVISS" vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
  • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Piegādes dati

Veicot pakalpojuma pieteikumu, jums būs jāsniedz informācija, kas saistīta ar pakalpojuma saņemšanas adresi: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, pasta indekss, vai uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, PVN maksātāja numurs (ja tāds ir).

Šie dati tiks izmantoti šādiem mērķiem: informēšanai par veiktā pieteikuma statusu; pakalpojuma izpildes un pēc pārdošanas saistību izpildei; rēķina sagatavošanai; mūsu pakalpojumu uzlabošanai; jautājumu un sūdzību risināšanai; mārketinga aktivitāšu personalizēšanai.

Telefona sarunu ieraksti

Mēs varam ierakstīt telefona sarunas ar mūsu klientu apkalpošanas centru mācību, izvērtēšanas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkos. Jūs par to tiksiet informēts brīdī, kad sazināsieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru telefoniski. Iegūtie (personas) dati tiks izmantoti tikai augstāk minētajiem mērķiem.

Ierakstītās telefona sarunas tiek glabātas un aizsargātas tā, lai tās nebūtu pieejamas nepiederošām personām un netiktu uzglabātas ilgāk kā nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.


Personas datu apstrāde ārpus ES

Lai uzlabotu SIA "KONTEINERU SERVISS" interneta vietni, izprastu interneta vietnes apmeklētāju un radītu atbilstošu reklāmu, mēs ievācam informāciju no jūsu datora vai ierīces, piemēram, valsts, pilsēta, laiks, apskatītie produkti, uzturēšanās ilgums vietnē, IP-adrese, veids, kā jūs ienācāt vietnē, vieta, kur jūs atstājāt vietni, ierīce, ko izmantojāt, apmeklējot mūsu interneta veikalu. Šos datus apkopo pakalpojumu sniedzēji kā Google LLC, Facebook, Inc., Yandex N.V., Cloudflare, Inc., un citi. Tas nozīmē, ka dati var tikt uzglabāti serveros, kas atrodas ārpus Eiropas, kur pastāv atšķirīga likumdošana attiecībā uz personas datu apstrādi. Šīs trešās puses ievēro Privātuma vairoga principus, kas noteikti ASV Tirdzniecības ministrijas Privātuma vairoga programmā. Uzņēmumi, kas ievēro šos principus un programmu, tiek uzskatīti par atbilstošiem Eiropas personas datu noteikumiem. Ar Jūsu atļauju lietotnes sniedz jums atrašanās vietas pakalpojumus, piemēram, SIA "KONTEINERU SERVISS" meklēšanu.

Jūs varat mainīt iestatījumus Facebook un Google kontā, pirms tam iepazīstoties ar Facebook un Google privātuma politiku. SIA "KONTEINERU SERVISS" nav atbildīgs par veidu, kā trešās puses un uzņēmumi apstrādā jūsu (personas) datus.


Informācijas nodošana trešajām pusēm (Third Party Services)

SIA "KONTEINERU SERVISS" var nodot jūsu personas datus trešajām pusēm šādiem mērķiem: ja esat piekritis šādai datu nodošanai; lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu; lai piegādātu iegādātos produktus un ja to nosaka likumdošana.


Datu drošība un to labošana

SIA "KONTEINERU SERVISS" veiks pasākumus, lai pietiekami aizsargātu jūsu personas datus. Lai to nodrošinātu mēs izmantojam mūsu aktivitātēm, uzņēmuma lielumam, veidam un apstrādāto datu veidam atbilstošus līdzekļus. Mūsu darbības novērš nesankcionētu piekļuvi datiem, to izmainīšanu, izpaušanu vai pazaudēšanu.

Ja jūs neatļausiet izmantot savus datus tiešā mārketinga aktivitāšu nolūkiem, SIA "KONTEINERU SERVISS" pārtrauks jūsu datu izmantošanu šiem nolūkiem. Jūs vairs nesaņemsiet komerciāla rakstura e-pastus no SIA "KONTEINERU SERVISS", piemēram, jaunumus un reklāmas.

Jūs varat pieprasīt informāciju par jūsu personas datiem, kas pieejami SIA "KONTEINERU SERVISS". Ja šie dati nav precīzi, jūs varat pieprasīt SIA "KONTEINERU SERVISS" tos nomainīt.


Sīkfailu izmantošana

Sīkfaili ir informācijas daļiņa, kas, apmeklējot kādu interneta vietni, automātiski tiek ierakstīta Jūsu datora cietajā diskā, planšetdatorā vai tālrunī. Tas ļauj vietnei laika periodā "atcerēties" noteiktus ievades datus un iestatījumus (piemēram, pieteikšanās vārdu, valodu, fonta lielumu un citus rādīšanas iestatījumus), un jums nav nepieciešams tos atkārtot katru reizi, kad apmeklējat vietni un dodieties uz to.

Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai pieņemtu sīkfailus, bet Jūs varat pieņemt vai noraidīt sīkfailus, pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr, ja sīkfaili ir pilnībā atspējoti, jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas interneta veikala funkcijas.


Interneta vietnes sīkfaili

Lai analizētu, kā lietotāji lieto vietni un saglabātu informāciju par apmeklētājiem (piemēram, interneta vietnes apmeklēšanas laiku, informāciju, vai lietotājs ir apmeklējis interneta vietni iepriekš, kanāli, caur kuriem lietotājs ir nonācis vietnē utt.), interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili, kas izseko Jūsu apmeklētās lapas.

Interneta veikalā tiek izmantoti arī pārvirzīšanas sīkfaili, lai atkārtotiem interneta veikala apmeklētājiem parādītu atbilstošas reklāmas. Šie sīkfaili ļauj izveidot jūsu pārlūkošanas profilu, lai parādītu reklāmu atbilstoši jūsu interesēm. Reklāmas tiek rādītas reklāmas partneru interneta veikalos un sociālajos medijos.


Sociālo mediju sīkfaili

Ja interneta vietnes apmeklējuma laikā esat pierakstījies draugiem.lv, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest vai Google+, jūsu apmeklējums var tikt savienots ar jūsu sociālo mediju profilu. Līdz ar to interneta veikalā jūs varat izmantot sociālo mediju pogas, piemēram, draugiem.lv, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest un Google+. Piemēram, ja jūs uzspiedīsiet uz Facebook simbola “man patīk”, pārlūkprogramma nosūtīs attiecīgo informāciju pakalpojumu sniedzējam un uzglabās to tur. Šis pakalpojuma sniedzējs iegūst informāciju par jūsu IP adreses apmeklētajām interneta veikala lapām.

Sociālo mediju pogu ietvaros iegūto informāciju, tās apstrādes mērķi un apjomu, tālāko izmantošanu un uzglabāšanas ilgumu nosaka tikai un vienīgi attiecīgā pakalpojuma nodrošinātājs. Vairāk par to var uzzināt, iepazīstoties ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja privātuma politiku.


Atkārtotais mārketings

SIA "KONTEINERU SERVISS" izmanto Google Adwords un Analītikas atkārtotā mārketinga pakalpojumu, lai SIA "KONTEINERU SERVISS" apmeklētājiem parādītu reklāmas trešo pušu interneta vietnēs (tai skaitā, Google). Tas nozīmē, ka mēs rādām reklāmas, piemēram, tiem apmeklētājiem, kas nav pabeiguši pasūtījuma procesu vai tikko veikuši pasūtījumu. Tās var būt teksta vai displeja reklāmas Google Display Network.

Visi iegūtie dati tiek izmantoti saskaņā ar SIA "KONTEINERU SERVISS" privātuma un sīkdatņu paziņojumu un Google privātuma politiku. Jums ir iespēja uzstādīt reklāmas iestatījumus caur Google Ad Preference lapu.


Kontakti

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma un sīkdatņu paziņojumu, sazinieties ar SIA "KONTEINERU SERVISS".


Privātuma un sīkdatņu politika pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 9. jūnijā.